Soldat fra Assing faldet ved Dybbøl

I dag (18. april) for 160 år siden stod det endelige slag ved Dybbøl i 1864.

Flere unge mænd fra Assing sogn deltog i krigen i 1864, og ved det blodige slag på denne dag, hvor de preussiske styrker stormede Dybbøl-stillingen, faldt 700 danske soldater, og blandt dem var Jens Chr. Larsen fra Meldgaard i Paarup i Assing sogn.

Jens Chr. Larsen var født i Meldgaard den 11. juli 1840 som ældste søn af Johanne Cathrine Christensdatter og Lars Linaa Jensen.

Som det skete for flere af de faldne, lykkedes det ikke at identificere Jens Chr. Larsen, og når hans endeligt siden omtaltes i hjemmet, “så bløw han henn den 18. april”!

Hans bror overtog siden gården Meldgaard i Paarup, og den har været i slægtens eje indtil for få år siden.

Der blev aldrig rejst et minde for ham her i sognet, så lad denne lille omtale være til hans ære!

Så vidt Kibæk lokalhistoriske Arkiv er orienteret, var Jens Chr. Larsen den eneste soldat fra Assing sogn, der faldt i Krigen i 1864.

Skaberen af Herning første avis

Vi bringer her historien om Anders Kristen Jensen, som var med til at stifte Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad omkring 1870. A. K. Jensen var født på gården ”Østergaard” (Nedre Bukkjærvej 4), i Bukkjær i Assing sogn i 1845, og han døde samme sted i 1890.

Hans barnebarn, Gunnar Sandfeld, har skrevet dette portræt af A. K. Jensen, som blev bragt i ”Hardsyssels Årbog” i 1977, og vi takker for at have fået tilladelse til at bringe artiklen.

2. Verdenskrig på Kibæk-egnen

Vi oplever igen krig i Europa.
Rusland har invaderet Ukraine med forfærdelige menneskelige omkostninger til følge.
1939 – 1945 var der også krig i Europa, og Danmark oplevede 5 års besættelse.
Også vores område blev berørt af krigens gru.
Vi bringer 4 artikler, som beskriver forskellige sider af 2. Verdenskrigs lokale konsekvenser.
Artiklerne blev første gang bragt i Herning-bogen i 2014 og er skrevet af hhv. Jørn Vedel Eriksen og Chr Rahbek.
Vi takker for at have fået lov til at bringe artiklerne her.

Uvejr i Skarrild og Kibæk

I disse dage kan vi i medierne følge den forfærdelig katastrofe med oversvømmelser i Tyskland og Belgien. Mange menneskeliv er gået tabt, og ødelæggelserne er enorme. Mange spørger sig selv: Kan noget tilsvarende ske i Danmark? Med tilladelse fra Erik Degn, Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv, bringer vi her historien om et stort uvejr i august 1949.

Billeder – 11 i alt – på arkiv.dk

Kibæk Tambourkorps’ historie

Ole Behrmann fortæller her historien om Kibæk Tambourkorps fra 1975 til 2000.
I det efterfølgende forord beskriver Ole, hvordan han sammen med fætteren Arne Hansen har samlet og digitaliseret et enormt materiale om de 25 år.
Det fysiske materiale opbevares nu hos Sletten FDF, og ønsker man at dykke ned i det digitaliserede materiale, kan man henvende sig på Kibæk Lokalhistoriske Arkiv.

Tanker omkring Kibæk gamle missionshus

Forfattet af Thomas P. Thomsen i 1984 og fortalt af et bræt i missionshusets loft.

Der gik en bølge af religiøs vækkelse hen over Danmark i slutningen af 1800-tallet, og i Kibæk blev der fra 1881 afholdt missionsmøder i den nybyggede stations ventesal. Det var imidlertid uholdbart, da det var en offentlig bygning, og desværre slæbte mødedeltagerne store mængder mudder ind i venteværelset fra Jernbanegade. Der blev derfor bygget et missionshus på Solbakken.

Sognefogden i Assing fortæller

Sognefoged Thomas P. Thomsen fortæller om sit virke som sognefoged i Assing sogn.

Han blev udnævnt til sognefoged i 1952 og virkede indtil 1973, hvor sognefogedhvervet nedlagdes i Danmark. Thomas P. var født i Paarup i 1898 og ejede i en årrække gården Albækhedevej 3. Desuden var Thomas P. i en årrække direktør i Assing Sogns Spare- og Laanekasse. Han døde i 1991.