Skaberen af Herning første avis

Vi bringer her historien om Anders Kristen Jensen, som var med til at stifte Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad omkring 1870. A. K. Jensen var født på gården ”Østergaard” (Nedre Bukkjærvej 4), i Bukkjær i Assing sogn i 1845, og han døde samme sted i 1890.

Hans barnebarn, Gunnar Sandfeld, har skrevet dette portræt af A. K. Jensen, som blev bragt i ”Hardsyssels Årbog” i 1977, og vi takker for at have fået tilladelse til at bringe artiklen.

2. Verdenskrig på Kibæk-egnen

Vi oplever igen krig i Europa.
Rusland har invaderet Ukraine med forfærdelige menneskelige omkostninger til følge.
1939 – 1945 var der også krig i Europa, og Danmark oplevede 5 års besættelse.
Også vores område blev berørt af krigens gru.
Vi bringer 4 artikler, som beskriver forskellige sider af 2. Verdenskrigs lokale konsekvenser.
Artiklerne blev første gang bragt i Herning-bogen i 2014 og er skrevet af hhv. Jørn Vedel Eriksen og Chr Rahbek.
Vi takker for at have fået lov til at bringe artiklerne her.

Uvejr i Skarrild og Kibæk

I disse dage kan vi i medierne følge den forfærdelig katastrofe med oversvømmelser i Tyskland og Belgien. Mange menneskeliv er gået tabt, og ødelæggelserne er enorme. Mange spørger sig selv: Kan noget tilsvarende ske i Danmark? Med tilladelse fra Erik Degn, Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv, bringer vi her historien om et stort uvejr i august 1949.

Billeder – 11 i alt – på arkiv.dk

Kibæk Tambourkorps’ historie

Ole Behrmann fortæller her historien om Kibæk Tambourkorps fra 1975 til 2000.
I det efterfølgende forord beskriver Ole, hvordan han sammen med fætteren Arne Hansen har samlet og digitaliseret et enormt materiale om de 25 år.
Det fysiske materiale opbevares nu hos Sletten FDF, og ønsker man at dykke ned i det digitaliserede materiale, kan man henvende sig på Kibæk Lokalhistoriske Arkiv.

Tanker omkring Kibæk gamle missionshus

Forfattet af Thomas P. Thomsen i 1984 og fortalt af et bræt i missionshusets loft.

Der gik en bølge af religiøs vækkelse hen over Danmark i slutningen af 1800-tallet, og i Kibæk blev der fra 1881 afholdt missionsmøder i den nybyggede stations ventesal. Det var imidlertid uholdbart, da det var en offentlig bygning, og desværre slæbte mødedeltagerne store mængder mudder ind i venteværelset fra Jernbanegade. Der blev derfor bygget et missionshus på Solbakken.

Sognefogden i Assing fortæller

Sognefoged Thomas P. Thomsen fortæller om sit virke som sognefoged i Assing sogn.

Han blev udnævnt til sognefoged i 1952 og virkede indtil 1973, hvor sognefogedhvervet nedlagdes i Danmark. Thomas P. var født i Paarup i 1898 og ejede i en årrække gården Albækhedevej 3. Desuden var Thomas P. i en årrække direktør i Assing Sogns Spare- og Laanekasse. Han døde i 1991.

Den Mombæk Møller

Som opfølgning på arrangementet om Kibæk Mølle, bringer vi her Jens Vejen Larsens gendigtning af den gennem generationer overleverede fortælling om “Den Mombæk Møller”. Se HER

Der er stadig interesse for den dramatiske forælling. Med det netop afholdte Halloween-arrangement i Kibæk Mølle som anledning, har Stina Rohde omskrevet fortællingen, så den nu er udkommet som børnebog. Se artikel i Herning Folkeblad HER

Oplev fortællingen om en barndom i Assing Sogn for 150 år siden

Chr. Buur blev født i Assing Sogn i 1864 og boede her indtil 1874, hvor familien flyttede til Sdr. Felding. Chr. Buur endte sin erhvervskarriere som skoledirektør i Århus, og hans erindringer blev bragt i Århus Stifts Årbog 1980 – 1984. Vi bringer her hans beskrivelse af opvæksten på en gård i Bukkjær. Gården er nedrevet, men lå umiddelbart øst for Nedre Bukkjærvej 5. Den nye skole, som omtales er nu stuehuset på Paarupvej 14.

Læs Chr. Buurs beretning HER