Oplev fortællingen om en barndom i Assing Sogn for 150 år siden

Chr. Buur blev født i Assing Sogn i 1864 og boede her indtil 1874, hvor familien flyttede til Sdr. Felding. Chr. Buur endte sin erhvervskarriere som skoledirektør i Århus, og hans erindringer blev bragt i Århus Stifts Årbog 1980 – 1984. Vi bringer her hans beskrivelse af opvæksten på en gård i Bukkjær. Gården er nedrevet, men lå umiddelbart øst for Nedre Bukkjærvej 5. Den nye skole, som omtales er nu stuehuset på Paarupvej 14.

Læs Chr. Buurs beretning HER

Mejeristriden 1937 – 1939

Husmand Peder Jespersens beskrivelse af mejeristriden mellem bønderne i Assing og Kibæk 1937-1939.

Læs Peder Jespersens beretning HER

Kibæk Mejeri

Assing Mejeri 1905. Mejeriet blev bygget i 1887 og afløstes af et nyt mejeri i 1939.

Assing Mejeri ca. 1945