Tanker omkring Kibæk gamle missionshus

Forfattet af Thomas P. Thomsen i 1984 og fortalt af et bræt i missionshusets loft.

Der gik en bølge af religiøs vækkelse hen over Danmark i slutningen af 1800-tallet, og i Kibæk blev der fra 1881 afholdt missionsmøder i den nybyggede stations ventesal. Det var imidlertid uholdbart, da det var en offentlig bygning, og desværre slæbte mødedeltagerne store mængder mudder ind i venteværelset fra Jernbanegade. Der blev derfor bygget et missionshus på Solbakken.

Sognefogden i Assing fortæller

Sognefoged Thomas P. Thomsen fortæller om sit virke som sognefoged i Assing sogn.

Han blev udnævnt til sognefoged i 1952 og virkede indtil 1973, hvor sognefogedhvervet nedlagdes i Danmark. Thomas P. var født i Paarup i 1898 og ejede i en årrække gården Albækhedevej 3. Desuden var Thomas P. i en årrække direktør i Assing Sogns Spare- og Laanekasse. Han døde i 1991.

Historiefortælling fra kirkegården


Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 inviterer fire af områdets foreninger til foredrag med historiker Charlotte Lindhardt i Alhuset i Kibæk. Emnet er historiefortælling ud fra de lokale kirkegårde og deres gravminder.

Hvad siger gravmindernes udsmykning og symbolik om egnens historie? Hvilken historie fortæller de døde? Kirkegårdenes gravminder er fulde af symbolik, og blot ved at gå en tur på kirkegårdene kan man se, hvordan et sogn har udviklet sig. Hvilken symbolik har man brugt på egnen? Og gemmer der sig nogle særlige historier?

Foredraget tager udgangspunkt i kirkegårdene i Assing, Skarrild, Sdr. Felding, Studsgård og Arnborg, men har også eksempler fra andre danske og europæiske kirkegårde.

Charlotte Lindhardt har arbejdet med gravminder siden 1997 og har udgivet flere lokale kirkegårdsguider, herunder om Studsgård og Arnborg.

Foredraget er arrangeret af ÆldreSagen i Aaskov, Lokalhistorisk Forening For Sdr. Felding, Sandet og Stakroge, Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv samt Kibæk Lokalhistoriske Forening.

Billetprisen på 50 kr. inkluderer også kaffe.

Den Mombæk Møller

Som opfølgning på arrangementet om Kibæk Mølle, bringer vi her Jens Vejen Larsens gendigtning af den gennem generationer overleverede fortælling om “Den Mombæk Møller”. Se HER

Der er stadig interesse for den dramatiske forælling. Med det netop afholdte Halloween-arrangement i Kibæk Mølle som anledning, har Stina Rohde omskrevet fortællingen, så den nu er udkommet som børnebog. Se artikel i Herning Folkeblad HER

Arrangement om Kibæk Mølles historie

Mandag 02-09-2019 havde Kibæk Lokalhistoriske Forening inviteret til en aften om Kibæk Mølles historie. Arrangementet var selvfølgelig henlagt til Kibæk Mølle, og Aage Christensen gav en engageret og spændende indføring i det store arbejde, der lægges i at bevare og vedligeholde denne perle i Kibæk. Godt og vel 50 var mødt op.

Du kan læse mere om Kibæk Mølles historie her.