Uvejr i Skarrild og Kibæk

I disse dage kan vi i medierne følge den forfærdelig katastrofe med oversvømmelser i Tyskland og Belgien. Mange menneskeliv er gået tabt, og ødelæggelserne er enorme. Mange spørger sig selv: Kan noget tilsvarende ske i Danmark? Med tilladelse fra Erik Degn, Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv, bringer vi her historien om et stort uvejr i august 1949.

Billeder – 11 i alt – på arkiv.dk

Kibæk Tambourkorps’ historie

Ole Behrmann fortæller her historien om Kibæk Tambourkorps fra 1975 til 2000.
I det efterfølgende forord beskriver Ole, hvordan han sammen med fætteren Arne Hansen har samlet og digitaliseret et enormt materiale om de 25 år.
Det fysiske materiale opbevares nu hos Sletten FDF, og ønsker man at dykke ned i det digitaliserede materiale, kan man henvende sig på Kibæk Lokalhistoriske Arkiv.

Tanker omkring Kibæk gamle missionshus

Forfattet af Thomas P. Thomsen i 1984 og fortalt af et bræt i missionshusets loft.

Der gik en bølge af religiøs vækkelse hen over Danmark i slutningen af 1800-tallet, og i Kibæk blev der fra 1881 afholdt missionsmøder i den nybyggede stations ventesal. Det var imidlertid uholdbart, da det var en offentlig bygning, og desværre slæbte mødedeltagerne store mængder mudder ind i venteværelset fra Jernbanegade. Der blev derfor bygget et missionshus på Solbakken.

Sognefogden i Assing fortæller

Sognefoged Thomas P. Thomsen fortæller om sit virke som sognefoged i Assing sogn.

Han blev udnævnt til sognefoged i 1952 og virkede indtil 1973, hvor sognefogedhvervet nedlagdes i Danmark. Thomas P. var født i Paarup i 1898 og ejede i en årrække gården Albækhedevej 3. Desuden var Thomas P. i en årrække direktør i Assing Sogns Spare- og Laanekasse. Han døde i 1991.

Historiefortælling fra kirkegården


Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 inviterer fire af områdets foreninger til foredrag med historiker Charlotte Lindhardt i Alhuset i Kibæk. Emnet er historiefortælling ud fra de lokale kirkegårde og deres gravminder.

Hvad siger gravmindernes udsmykning og symbolik om egnens historie? Hvilken historie fortæller de døde? Kirkegårdenes gravminder er fulde af symbolik, og blot ved at gå en tur på kirkegårdene kan man se, hvordan et sogn har udviklet sig. Hvilken symbolik har man brugt på egnen? Og gemmer der sig nogle særlige historier?

Foredraget tager udgangspunkt i kirkegårdene i Assing, Skarrild, Sdr. Felding, Studsgård og Arnborg, men har også eksempler fra andre danske og europæiske kirkegårde.

Charlotte Lindhardt har arbejdet med gravminder siden 1997 og har udgivet flere lokale kirkegårdsguider, herunder om Studsgård og Arnborg.

Foredraget er arrangeret af ÆldreSagen i Aaskov, Lokalhistorisk Forening For Sdr. Felding, Sandet og Stakroge, Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv samt Kibæk Lokalhistoriske Forening.

Billetprisen på 50 kr. inkluderer også kaffe.