Frivillige

I lokalarkivet arbejder et team af frivillige i samarbejde med arkivlederen med digitalisering, registrering og formidling af alle de forskellige materialer som arkivet har og modtager.

Kibæk Lokalhistoriske Forening, hvis formål er at understøtte de frivilliges arbejde og gennem forskellige arrangementer udbrede kendskabet til og interessen for lokalarkivet, har en bestyrelse med disse medlemmer:

Steen Lund – formand
Jette Elley – arkivleder
Kaj Thomsen – kasserer
Karl Peter Thomsen – sekretær
Aage B. Nielsen – hjemmeside-ansvarlig
Erik Thomsen – bestyrelsessuppleant
Lone Nicolaisen – bestyrelsessuppleant