Arrangement om Kibæk Mølles historie

Mandag 02-09-2019 havde Kibæk Lokalhistoriske Forening inviteret til en aften om Kibæk Mølles historie. Arrangementet var selvfølgelig henlagt til Kibæk Mølle, og Aage Christensen gav en engageret og spændende indføring i det store arbejde, der lægges i at bevare og vedligeholde denne perle i Kibæk. Godt og vel 50 var mødt op.

Du kan læse mere om Kibæk Mølles historie her.

Generalforsamling og foredrag

Kibæk Lokalhistoriske Forening har godt et år på bagen og har afholdt sin anden generalforsamling. Foreningens første formand, Ole Westergaard, aflagde beretning på bestyrelsens vegne. På valg var Ole Westergaard – som ikke modtog genvalg – og Kaj Thomsen. Kaj Thomsen blev genvalgt, og ny i bestyrelsen blev Henning Jacobsen.

Efter generalforsamlingen havde Hans Kjærsgaard et indlæg om skiftende planer for et kirkebyggeri i Kibæk, der i sidste ende blev til Assing Kirkes Sognehus i Kibæk.

Aftenens sidste indslag var et meget spændende foredrag af arkæolog Anne Mette Poulsen om Assing Sogns tidlige historie og fund fra de forskellige historiske perioder.