Energivej

Energivej 1

Kibo System
Torben Jensen var med
i opstarten i Engkrogen

Energivej 2

Skjortefabrik
Bosweel opførte bygningen i 1984

Systek
Poul Haubjerg

Intego A/S
El-installation og
service
Blev i 2021 opkøbt af
CBRE Global Workplace solutions

Energivej 6

Varmeværk
Indviet 1989 (før beliggenhed Grønnegade).
Se jubilæumsskrift på arkiv med
bestyrelsesmedlemmer og opstart

Energivej 8

Tæppefabrik
Benny Kylkjær

Afdeling af Kibæk presenning
Ruth og Niels Ove Plauborg

Energivej 10

Dansk Værktøjs Salg A/S
Torben Vissing
1994 Startede Bavnehøjen 109
1995 Solbakken 12
1997 Solkrogen
1999 Industriparken 11
Flyttede til denne adresse i 2008

Brogade

Brogade 1

Revisionsfirma

6 erhvervsfolk købte ejendommen.
Kibæk City ApS
Flemming Kristiansen(slagter) -
Børge Søndergaard(isenkram)-
Hans Møldrup(Købmand)-
Karsten Danielsen-(tv og radio)
Bruno Hansen (smed)-
Jørgen Pedersen (arkitekt)
Der blev indrettet lejligheder og
2 kontorer, som blev udlejet til Ugeposten
og revisionsfirmaet K.E Hedegaard.

I 1984 blev revisionsfirmaet K.E. Hedegaard
Kibæk ApS etableret med Vagn Kristensen
Tarm.
Med Knud Erik Hedegaard og Ole Olesen som
indehavere og med Ole Olesen som daglig
leder.

Omkring 1990 overtog revisionsfirmaet
bygningen, der blev indrettet
til kontorer.

I løbet af 1990'erne blev Ole Olsen eneejer af
firmaet,
på et tidspunkt var der ca. 10 medarbejdere.

I 1998 fusionerede virksomheden med
Revisionsfirmaet Vistisen og Lunde A/S
og flyttede til Herning.
Der blev indrettet 6 lejligheder som ejes af
Ejendomsselskabet Midtjylland ApS.

Brogade 3

Barberstue 1913-1915
Huset tilhørte H.M.Jensen, men beboedes af
Barber Ole Sørensen

Skomager Værk-
sted
Skomager Thomsen

Chr. Jensen
Børnene Henry og Johannes Munksgaard
Jensen
overtog deres onkels malerforretning
(senere Munksgaards Malerforretning)

Pensionat

Fru Jensen.( Chr. Jensens kone)

Slagteriudsalg
Fra Grindsted Andelsslagteri
Slagter Nielsen
Ombygget først i 50'erne
Der hørte også bolig med

Kibæk Slagter og Party Service
Lis og Flemming Kristiansen overtog
forretningen
26-03-1972.
Butiks delen lukkede 1992.
Dog kunne der bestilles kød og pålæg,
og forretningen overgik til at levere mad ud af
huset.
Lukkede 2003

Madtjansen 2011-2014
Madtjansen overtog produktionslokalerne med
Christina Ebler Boysen som leder.
Projektet var, foruden at levere mad ud af huset,
også at give plads til at personer med div.
udfordringer fik chancen for at komme tilbage
på arbejdsmarkedet. 
Lukkede ned 2014

Brogade 5

Forsamlingshus
Opført 1894
Martinus Jensen bestyrer 1926-1956
(Boghandler Arnold Jensen far)

Anne og Otto Vissing
Nedlagt ?

 

Brogade 7

Smedeværksted
Autoværksted
P. E Hansen
herefter overtager
Alfred Hansen (emigrerer i 1946-47 til Amerika).
Så overtager
Oluf Hansen autoværkstedet

Telefoncentral
Jens Kokborg overtager centralen
1947-48

Arkitektkontor
J. Kokborg uddanner sig til teknisk tegner
og opretter arkitektkontor - 
senere Sandfeldparken

Brogade 11

Vaskeri
Kurt Lauridsen

Kunst og Hobby
Metha (lavede også keramikting)

Tøj Restsalg

Trafik Køreskole
Ivan Dahl

Brogade 15

Maler I. C. Jensens hus “Tibæk”
I. C.`s hus har tidligere ligget her.
Foruden at udføre almindeligt malerarbejde,
malede han også naturalistiske malerier på
væggene i de huse, hvor han stod for
malerarbejdet.

Kom til Kibæk i midten af 1920´erne

Desuden udførte han kulisser til
dilettantforestillinger rundt om i sognet.
Var ofte også instruktør
Se arkiv

Brogade 2

Købmandsforretning
Vilhelm Merrild
Bredmose
Nicolai Gade
Nørgaard Andersen
Poul Nørgaard  Andersen
Hans Møldrup (Omkring 1985)

Kibæk Pizza & Steak House
Yigen Mehmet 2017

Brogade 4

Trælasthandel
Bredmose - trælast i 2 generationer
Stiftet 1896 og nedlagt ca. 1983

Sygekassekontor

Dyrlæger
Johannes Kejser og Finn Skjøde

Brogade 6

Møbelhandel og værksted
Villiam Andersen (Verner og Knud Øregaards far)

Begravelsesforretning
Villiam Andersen

Snedkerværksted
Verner og Knud Ørregaard

Ørregaard Møbler

Ugeposten
Blev etableret i 1938 af bogtrykker Christensen.
Den første lokalt ansatte var David Huda.
Efter 3 mdr. overtog Otto Bush arbejdet med at
opkræve betaling m.m.
Usikkerhed omkring den første adresse

Skoforretning
Søren Hartvigsen

Kiosk og
Videoudlejning

Dan Bolig
Keld Lidegaard overtog ejendommen i
1987. Købt af Poul Erik Nielsen, som overtog
ejendommen efter en tvangsauktion.
Før det 1973-74: En “Tøjmand” fra Viborg.
Søren Hartvigsen 1974 til 1977

Solcenter

Systue

Fabriksudsalg
Jimmi ?

Pude Marie
Anne Marie Sjøgaard

Teorilokale
Ivans Trafikskole

Frisørsalon
Afrodite
Dorthe Vingtoft
Opstart Østergade nr. 4 april 2000.
Flyttede til Brogade 2012

Negleklinik

Brogade 6b

Klinikken for fysioterapi
John Andersen og Jan Rosenlund startede
klinikken på plejehjemmet Sandfeldparken i 1988.

Klinikken på Brogade blev opført i 1998.
I 2023 er der 6 fysioterapeuter og 1 sekretær

Brogade 8

Smedeforretning
(P.E.Hansen)
L. Kolze
Holger Kolze
Henning Steffensen

Brogade 10

Vognmands-
forretning
Verner Pedersen

Brinkevej

Brinkevej 1

Malerforretning
Benny Mikkelsen

Brinkevej 14

Politistation
G. B. Christensen

 

 

Brinkevej 18

Frisør - Hårtotten
Susanne Stamm startede i Nr. Bredgade 12,
men flyttede til denne adresse.
Ina Balle Nielsen overtog salonen 2002

Nørre Bredgade

Nr Bredgade 1

Købmand
Clausen
Bundsgaard
Filskov
Christensen
Johs. Laursen
Fløe Byggede senere forretning på
Sandfeldparken, som
Jens Bundgaard overtog

Isenkram
Inger og Børge Søndergaard
Herefter Leif Kølkjær

Isenkram - Gaveartikler - Børnetøj - Lingeri - Porcelæn (1992-2010)
Erika Rohde og
Lis Lindhardt Rasmussen overtog forretningen Ca 1992
De startede med isenkram og gaveartikler.
Da Anna og Gerda Jensen lukkede, udvidede de med salg af lingerier,
senere med børnetøj.
Forretningen blev udvidet og inddrog Sigvalds barbersalon og
Frøsigs forretning

Loppebutik
Start ca. 2012 lukkede 2022

Barbersalon
I den sydlige fløj.
Kristian Pedersen
Niels Daugaard Madsen
Frode Daugaard Madsen
Sigvald Hansen
Kurt Latter

Nr Bredgade 3

Urmager og Optiker
Thomsen
Lindvig Frøsig

Hede- og
Diskontobankens
filial

Nr Bredgade 5

Mejeriudsalg
Alma Jensen og Niels Jespersen
Niels kørte bytur med mælk.
Først med hestevogn. senere med bil.
Alma passede udsalget

I kælderen
Thoralf Felde

På loftet
Fagforeningskontor
Kr. Nygaard Kristensen
Julius ?

Sadelmager (5a)
Beck

Genbrugsbutik
1979-1982

Nr Bredgade 7

Skrædderi
Johs. Andersen

Iskiosk i kælderen
Hjørdis Stam 1950-52

Tatol
Gerda Jakobsen 1953

Isenkram
Bang Olsen startede her

Fransk vask og
strygning
I kælderen før 1950
Annie Kjær

Nr Bredgade 9 og 9a

Blomsterforretning
Astrid Tinggaard

Radioforretning
Karsten Danielsen

Tøjbutik
N.V. Mode
Mona Vissing
1997-2002

Genbrugsbutik
Folkekirkens Nødhjælps genbrug

Pizzaria
1995-2002

Nr Bredgade 11

Apotek
Nielsen
Erbo (Erbos plads - bag apoteket)
Gerda Jensen
C. Meinhard
Ruth Madsen
Rosenvold Nissen
Filial af Ringkøbing Apotek

Apoteksudsalg
Flyttede til Meny Sandfeldparken 2023

Nr Bredgade 13

Købmandsbutik
Clausen

Brugsen
Herluf Hansen (Jonna Ildsvads far ca. 1950)
Aage Andersen
Verner Thomsen
Rita Bonde

Nr Bredgade 15

Herreekvipering
P. Chr. Pedersen
Henry Pedersen (Lille skrædder)

 

Nr Bredgade 17

Herrefrisør
Sigvald hansen

Assing Spare- og Lånekasse
Thomas P. Thomsen
John Jensen
Gert Jensen

Nordea
Uffe Jørgensen
Brian Mikkelsen

Nr Bredgade 19

Broderiforretning
Søstrene Holk (Karen)

EL-forretning
Laurits Nielsen overtog forretningen i 1941
efter Hagelskjær der omkom ved en drukneulykke.
Elsebeth og Bjarne Elmholdt overtog 01-03-1977.
Flyttede til Møllegårdsvej 2001 og solgte firmaet i 2010.

Antik (engros)
Per Kullenberg

Nr Bredgade 21

Villa Capri
Tømmer Kozach
Værksted

Nr Bredgade 23

Cykel- og legetøjsforretning
Harry Pedersen
Skafsgaard
Meldgaard
Henry Nielsen
Sonja Nybo
A. Kousgaard
Søren Kousgaard

I Baghuset
Barbersalon
Svenning Hansen

Sadelmager
Træskomager

Nr Bredgade 2

Oprindelig beboelse i kælder, stue og kvist. Ombygget i 60-erne.

Damefrisør
Elna Østerlund

Mælkeudsalg
Asger Rasmussen (Mælkemand)

Døgnkiosk
Ulla og Erika Rohde (søstre). Åbnede 1975.
Ulla var med til 1976 - ca. 1979 solgte Erika kiosken

Kiosk
Alice Truelsen

Garnforretning
Gitte Lindskov

Blomsterbutik
Idé Blomster
Karen Margrethe Andersen
Kim Kristensen

Solcenter
Jan Jensen

Ombygges til lejligheder

Nr Bredgade 4

Malerforretning
Else og Chr. Pedersen
Inger og Børge Søndergaard
(måske overtog Peter Bak)
Hasse Jensen overtog og lagde butikken til boghandelen

Fotoatelier (1. sal)

Nr Bredgade 6

Boghandel
Alfred Hølund (huset er bygget i 1903)
Thora og Arnold Jensen
Tove og Hasse Jensen
(Hølund lærte som barber og indrettede barbersalon)

Nr Bredgade 8

Bygget i 1913. I dette hus har der været sadelmagerværkstedd
hatteforetning

Broderiforretning
Kirsten Aaby (kommunekasserer)

Kommunekontor
Jesper Ahle

Folkebankens filial
Jesper Ahle
Ingvard Kristensen

Urmager
Tranekær

Nr Bredgade 10

Automekaniker
Kr. Madsen

Idé Blomster
(Se billede på arkiv)

Ugeposten
Redaktion Niels Allan Busch

Herning folkeblad
Lokalredaktion

Advokatkontor
Helge Taggatz - ophørt ca. 2022

Kibæk
Begravelsesforretning
Bedemand Thorkild Vad
Hans Pedersen

Nr Bredgade 12

Skotøjsbutik
Ole Kjær
Knud Jespersen

Frisør (Hårtotten)
Susanne Stam
(flyttede til Brinkevej 18)

Herrefrisør
Leo Jensen

Nr Bredgade 14

Strikkeri
I 1878 købte snedker Carl Kosack gården.
1907 rev han de gamle bygninger ned og byggede gården.
1915 købte Peder Nielsen gården og indrettede strikkeri

Folkebanken for
Herning og omegn
Havde en filial her -  Peder Nielsen var filialbestyrer

Tidligere opførte Mads Merrild et stort hus, blandt folk
kaldt “Amalienborg”
Nu: Peder Strikkers gård med 12 lejligheder.

Nr Bredgade 16

Lillebilvognmand
På 1. sal  Bernhard Madsen

Trikotage Forretning
Jens V. Mathiasen

Radioforretning
Jens Andersen

Tatol
Karen Elisabeth Thinggaard solgte forretningen
til radioforhandler Benny Andersen 01-07-1997

Tv og radio forretning
Benny Andersen

Blomsterbutik
Astrid Thinggaard

Nr Bredgade 18

Isenkram
Klara og Bang Olsen byggede huset

Cykelforretning
I gården

Advokatkontor
Kåre Kristensen

Ejendomsmægler
Henry Lund

Nr Bredgade 20

Blikkenslager
Egon Thestrup Nielsen (Bygget ca. 1930)

Assing
Sognebibliotek

Herrefrisør
Ca. 1941 Niels Madsen
Sigvald Hansen

Nr Bredgade 22

Murerforretning
Chr. Lindhard

Nr Bredgade 24

Mejeriudsalg og
mejeribestyrer-
bolig
Kibæk Andelsmejeri - bygget i 1939
Mejeribestyrer Rasmussen
Niels Westergård
Dagny Sørensen passede mejeriudsalget
Mælkemand Anton Thybo og Aage Mikkelsen
kørte rundt i byen med mælk

Blomster og tøj
Erika Rohde overtog huset i 1975 efter Ruth og Preben,
som havde blomsterudsalg her,
Erika udvidede med tøjsalg

Nr Bredgade 26

Lillebilvognmand
Chr. Hareskov

Butikker og erhverv i Kibæk

Kortlægningen af butikker og erhverv i Kibæk er på ingen måde fuldkommen. Vi vil bestræbe os på at opdatere og udvide i det omfang, det er muligt – og hertil har vi brug for din hjælp. Har du viden, eller opdager du fejl og mangler, er du meget velkommen til at rette henvendelse til arkivet. Det kan du gøre i arkivets åbningstid eller ved at sende en mail til arkivkibaek@herninghistorie.dk

Oplysningerne er indsamlet af:
Aase Klitgaard
Niels Vestergaard
Bjarne Barslund
Joan Hedegaard

Vi tilføjer løbende nye gader. Klik på de blå hotspots for at åbne og lukke tekstboks på hver adresse. Go’ fornøjelse!

Arnborgvej – Glentevej – Håndværkervej – Stougaardsvej – Vibevænget

Bavnehøjen

Brinkevej

Brogade

Egevej og Elme Alle

Energivej

Engkrogen og Ollingvej (Vest)

Fjelstervangvej og Sandfeldparken

Grønnegade og Østergade

Harreskovvej og Østerbro

Hedegaardsvej og Solbakken

Industriparken og Lyager

Jernbanegade – Nygade – Ollingvej (Øst) – Vester Alle

Nørre Bredgade

Rettigheder til kortmateriale:
https://www.openstreetmap.org/copyright

Skaberen af Herning første avis

Vi bringer her historien om Anders Kristen Jensen, som var med til at stifte Herning Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad omkring 1870. A. K. Jensen var født på gården ”Østergaard” (Nedre Bukkjærvej 4), i Bukkjær i Assing sogn i 1845, og han døde samme sted i 1890.

Hans barnebarn, Gunnar Sandfeld, har skrevet dette portræt af A. K. Jensen, som blev bragt i ”Hardsyssels Årbog” i 1977, og vi takker for at have fået tilladelse til at bringe artiklen.