Velkommen

På denne hjemmeside kan du finde stort og småt om Assing Sogns historie. Ligger du inde med genstande, beretninger o.a., som kan bibringe viden om Assing Sogn, hører vi gerne fra dig.

Ole Sandfeld
Arkivleder