Historiefortælling fra kirkegården


Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 inviterer fire af områdets foreninger til foredrag med historiker Charlotte Lindhardt i Alhuset i Kibæk. Emnet er historiefortælling ud fra de lokale kirkegårde og deres gravminder.

Hvad siger gravmindernes udsmykning og symbolik om egnens historie? Hvilken historie fortæller de døde? Kirkegårdenes gravminder er fulde af symbolik, og blot ved at gå en tur på kirkegårdene kan man se, hvordan et sogn har udviklet sig. Hvilken symbolik har man brugt på egnen? Og gemmer der sig nogle særlige historier?

Foredraget tager udgangspunkt i kirkegårdene i Assing, Skarrild, Sdr. Felding, Studsgård og Arnborg, men har også eksempler fra andre danske og europæiske kirkegårde.

Charlotte Lindhardt har arbejdet med gravminder siden 1997 og har udgivet flere lokale kirkegårdsguider, herunder om Studsgård og Arnborg.

Foredraget er arrangeret af ÆldreSagen i Aaskov, Lokalhistorisk Forening For Sdr. Felding, Sandet og Stakroge, Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv samt Kibæk Lokalhistoriske Forening.

Billetprisen på 50 kr. inkluderer også kaffe.

Den Mombæk Møller

Som opfølgning på arrangementet om Kibæk Mølle, bringer vi her Jens Vejen Larsens gendigtning af den gennem generationer overleverede fortælling om “Den Mombæk Møller”. Se HER

Der er stadig interesse for den dramatiske forælling. Med det netop afholdte Halloween-arrangement i Kibæk Mølle som anledning, har Stina Rohde omskrevet fortællingen, så den nu er udkommet som børnebog. Se artikel i Herning Folkeblad HER

Arrangement om Kibæk Mølles historie

Mandag 02-09-2019 havde Kibæk Lokalhistoriske Forening inviteret til en aften om Kibæk Mølles historie. Arrangementet var selvfølgelig henlagt til Kibæk Mølle, og Aage Christensen gav en engageret og spændende indføring i det store arbejde, der lægges i at bevare og vedligeholde denne perle i Kibæk. Godt og vel 50 var mødt op.

Du kan læse mere om Kibæk Mølles historie her.

Oplev fortællingen om en barndom i Assing Sogn for 150 år siden

Chr. Buur blev født i Assing Sogn i 1864 og boede her indtil 1874, hvor familien flyttede til Sdr. Felding. Chr. Buur endte sin erhvervskarriere som skoledirektør i Århus, og hans erindringer blev bragt i Århus Stifts Årbog 1980 – 1984. Vi bringer her hans beskrivelse af opvæksten på en gård i Bukkjær. Gården er nedrevet, men lå umiddelbart øst for Nedre Bukkjærvej 5. Den nye skole, som omtales er nu stuehuset på Paarupvej 14.

Læs Chr. Buurs beretning HER

Generalforsamling og foredrag

Kibæk Lokalhistoriske Forening har godt et år på bagen og har afholdt sin anden generalforsamling. Foreningens første formand, Ole Westergaard, aflagde beretning på bestyrelsens vegne. På valg var Ole Westergaard – som ikke modtog genvalg – og Kaj Thomsen. Kaj Thomsen blev genvalgt, og ny i bestyrelsen blev Henning Jacobsen.

Efter generalforsamlingen havde Hans Kjærsgaard et indlæg om skiftende planer for et kirkebyggeri i Kibæk, der i sidste ende blev til Assing Kirkes Sognehus i Kibæk.

Aftenens sidste indslag var et meget spændende foredrag af arkæolog Anne Mette Poulsen om Assing Sogns tidlige historie og fund fra de forskellige historiske perioder.