Oplev fortællingen om en barndom i Assing Sogn for 150 år siden

Chr. Buur blev født i Assing Sogn i 1864 og boede her indtil 1874, hvor familien flyttede til Sdr. Felding. Chr. Buur endte sin erhvervskarriere som skoledirektør i Århus, og hans erindringer blev bragt i Århus Stifts Årbog 1980 – 1984. Vi bringer her hans beskrivelse af opvæksten på en gård i Bukkjær. Gården er nedrevet, men lå umiddelbart øst for Nedre Bukkjærvej 5. Den nye skole, som omtales er nu stuehuset på Paarupvej 14.

Læs Chr. Buurs beretning HER

Generalforsamling og foredrag

Kibæk Lokalhistoriske Forening har godt et år på bagen og har afholdt sin anden generalforsamling. Foreningens første formand, Ole Westergaard, aflagde beretning på bestyrelsens vegne. På valg var Ole Westergaard – som ikke modtog genvalg – og Kaj Thomsen. Kaj Thomsen blev genvalgt, og ny i bestyrelsen blev Henning Jacobsen.

Efter generalforsamlingen havde Hans Kjærsgaard et indlæg om skiftende planer for et kirkebyggeri i Kibæk, der i sidste ende blev til Assing Kirkes Sognehus i Kibæk.

Aftenens sidste indslag var et meget spændende foredrag af arkæolog Anne Mette Poulsen om Assing Sogns tidlige historie og fund fra de forskellige historiske perioder.